Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

 • 070 - 360 64 29
 • infodesk@faberverzekeringen.nl
 • 070 - 361 72 07
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Dekkingen

Regen (aanvragen 30 dagen vóór aanvang evenement)

Deze rubriek dekt de kosten als een evenement afgelast, onderbroken etc. moet worden als er meer regen valt dan een vooraf afgesproken aantal millimeters in een bepaald tijdsbestek. De premiestructuur kent een onderverdeling in een zomer- en winterseizoen en een toeslag voor dekking tijdens de middag en avond.

Objecten binnen gebouwen

 • Dekking: Conform voorwaarden
 • Clausules: Afhankelijk van het evenement
 • Premie: 5‰ van het verzekerd bedrag met een minimum premie van € 45,00
 • Eigen risico: € 250,00 voor inbraak- en stormschade

Objecten buiten gebouwen

 • Dekking: Brand/Storm/Inbraak (clausule)
 • Clausules: Afhankelijk van het evenement
 • Premie: 5‰ van het verzekerd bedrag met een minimum van € 70,00
 • Eigen risico: € 250,00 voor alle schades

Ongevallen

 • Combinatie I:  Overlijden € 2.500,00 / Blijvende invaliditeit € 12.500,00 (premie € 0,20 per persoon per dag)
 • Combinatie II: Overlijden € 5.000,00 / Blijvende invaliditeit € 25.000,00 (premie € 0,30 per persoon per dag)

Niet doorgaan van het evenement

Voorbeelden van gedekte oorzaken:

 • Ernstige schade aan een gebouwdoor brand of een neergestort vliegtuig
 • Nationale rouw (bijvoorbeeld bij overlijden lid koninklijk huis)
 • Onbereikbaarheid van een gebouw door afzetting vanwege naburige brand of ontploffingsgevaar
 • Uitvallen van water-, gas- of elektriciteitstoevoer
 • Bomaanslag
 • Door overmacht niet tijdig aanwezig zijn van catering of rekwisieten, bijvoorbeeld door een ongeval met het vervoermiddel

Niet gedekt zijn onder andere:

 • Geringe belangstelling van het publiek
 • Contractbreuk
 • Bommelding

Niet verschijnen van personen

Gedekte oorzaken van het niet verschijnen zijn: ziekte, ongeval of overlijden. De maximale verzekerbare leeftijd is 60 jaar.

Uitsluitingen:

 • Vermoeidheid of neurotische of psychische aandoeningen
 • Het verlies van de stem van beroepsmatige optredene zangers/zangeressen
 • Een ziekte, aandoening of afwijking waarvoor de verzekerde persoon al voor het evenement onder behandeling was

Aansprakelijkheid

Verzekerd is zaak- en letselschade aan derden die door de organisatoren of hun medewerk(st)ers in verband met het evenement is veroorzaakt. De premies zijn gebaseerd op een verzekerd bedrag van € 500.000,00. Dit bedrag is tegen 25% premietoeslag te verhogen naar € 1.000.000,00 per gebeurtenis. Premie standaarddekking € 0,15 per bezoeker (minimumpremie € 50,00. Eigen risico € 125,00 per gebeurtenis voor materiële schade. € 500,00 eigen risico per gebeurtenis voor schade aan motorvoertuigen.

Uitsluitingen oa.

 • Studentenfeesten als deze georganiseerd zijn door studenten(-verenigingen)
 • House-party's & rockfeesten tenzij professioneel/bedrijfsmatig
 • Grootschalige kermissen en soortgelijke feesten
 • Luchtvaartevenementen, zoals ballonvaart en sportvliegen
 • Wedstrijden met motorrijtuigen
 • Ongevallenrisico bij wedstrijden met fietsen
 • Recette opbrengsten
 • Te verwachten winst
 • De organisatoren

Vragen, wij helpen u!

Tel.nr. 070-360 64 29
Email servicedesk@faberverzekeringen.nl