Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

 • 070 - 360 64 29
 • infodesk@faberverzekeringen.nl
 • 070 - 361 72 07
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Algemeen

De volgende zaken zijn gedekt:

 • Kosten van de bruiloft worden vergoed bij uitstel, afgelasten of onderbreken van de bruiloft als gevolg van een gebeurtenis waarop de klant geen invloed heeft. Voorbeelden hiervan zijn extreme weersomstandigheden, brand in de feestzaal of een dag van nationale rouw.
 • Ook het niet doorgaan wegens ziekte, ongeval of overlijden van het bruidspaar, familieleden, getuige(n), de ceremoniemeester(s) en de weddingplanner is meeverzekerd. De maximale verzekerbare leeftijd is 80 jaar met uitzondering van het overlijdensrisico van het bruidspaar/familie in de eerste en tweede graad. Het overlijden moet dan in een periode van 14 dagen voor het evenement plaatsvinden.
 • Kan de band of artiest niet optreden wegens ziekte, ongeval of overlijden van een bandlid/de artiest, dan wordt het met de band/de artiest afgesproken bedrag aan het bruidspaar vergoed als compensatie indien er geen andere band komt spelen. Of de extra kosten van een vervangende band/artiest worden vergoed. Het niet verschijnen van de band wordt niet gezien als een reden voor het volledig annuleren van de bruiloft.
 • Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van één van de verzekerden als gevolg van een ongeval tijdens de huwelijksdag. De uitkering bedraagt respectivelijk € 2.500,= en € 12.500,=.
 • Vergoeding beschadiging van (gehuurde) bruidskleding van de bruid, bruidegom en bruidskinderen.
 • Huwelijkscadeaus zijn op de dag zelf en de dag na de bruiloft verzekerd tegen beschadiging (to maximaal 25% van het verzekerd bedrag van de bruiloft).

Meeverzekerd zijn:

 • Bruidspaar
 • Ouders
 • Grootouders
 • Broers en zusters en hun echtgeno(o)t(e)
 • Kinderen van broers en zusters
 • Zonen en dochters en hun echtgeno(o)t(e)
 • Ooms en tantes
 • Kleinkinderen en hun echtgeno(o)t(e)
 • Getuigen en hun echtgeno(o)t(e)
 • Ceremoniemeester(s) en hun echtgeno(o)t(e)
 • Pleeg- en stiefouders
 • Stiefbroers en zusters en hun echtgeno(o)t(e)
 • Pleeg- en stiefkinderen en hun echtgeno(o)t(e)
 • Weddingplanner

Verzekeringsgebied

De bruiloft/bruiloftfeest moet plaatsvinden in Nederland. (Indien buiten Nederland, maar binnen Europa, kan worden geaccepteerd na overleg door ons met verzekeraar).

Vragen, wij helpen u!

Tel.nr. 070-360 64 29
Email servicedesk@faberverzekeringen.nl